Tel.: 602 108 827
Veterinární ordinace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, Plzeň

Historie a poslání mého pracoviště.  

 

MVDr. Leoš Grejcar

Střední zemědělskou technickou školu absolvoval léta páně 1986

Fakultu všeobecného veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně úspěšně ukončil v roce 1992.

1992 založil studentské nakladatelství Medicus veterinarius, které provozuje do dnešních dnů.

1993 dezertoval z postgraduálního studia obecné ekologie.

1994 jednoroční působení na pozici redaktora v časopisu Veterinářství

Fakultu veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně absolvoval v roce 1995.

1995 jednoroční působení ve funkci veterinárního inspektora v exportních králičích jatkách.

1996-2001 Heriotovské období u kolegy Josefa Steinera v údolí řeky Mže v královském městě Stříbro.

2001- do současných dnů majitel a nejkrásnější samojediný veterinář v miniordinaci Medicus veterinarius s.r.o. v prazdroji všech piv – v Plzni.

2001- do současných dnů odborný veterinární rada na pozici veterinárního inspektora Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj.

2002 atestace I. stupně.

2004-2005 členství v prezidiu Komory veterinárních lékařů České republiky.

2007 atestace II. stupně.

Znalost světových jazyků: nulová.

Záliby: beercyklistika,  sjezdové lyžování na dětských sjezdovkách, tlachání u piva s přáteli v anarchistických veterinárních společnostech.

Medicína, včetně veterinární, je dynamicky se rozvíjející obor lidské činnosti, a jako taková vyžaduje neustálé sledování nových postupů a trendů, diagnostických a léčebných. Svou kvalifikaci kontinuálně prohlubuji na domácích kongresech a seminářích. Jsem držitelem řady odborných osvědčení a atestace druhého stupně.

Úzce spolupracuji s odborníky z oblasti veterinární ortopedie, stomatologie, dermatologie, kardiologie. Náročné případy řešíme s místními referenčními pracovišti: např. RP VET s.r.o. Zodiacus 97 s.r.o., Vedilab s.r.o. Filozofií mé ordinace je poskytnout základní kvalitní veterinární péči na odpovídající úrovni. Každý pacient je pro nás výzvou. Ordinačního hodiny jsme rozplánovali s ohledem na mé pracovní nasazení ve službách státní veterinární správy.  Urgentní a život ohrožující  stavy bohužel nejsme schopni řešit.