Tel.: 602 108 827
Veterinární ordinace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, Plzeň