Tel.: 602 108 827
Veterinární ordinace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, Plzeň

Ceník úkonů veterinární ordinace Medicus veterinarius s.r.o

Uvedné ceny jsou bez materiálu a nákladů na léky.

název položky cena
Akupunktura - jedno sezení 310
Anestezie celková s monitoringem 418
Anestezie lokální 142
Aplikace tablet v ordinaci 84
Cestovní náklady 1 km 47
Cystocentéza 164
Čipování 418
Drobný chirurgický zákrok 356
Euthanazie + likvidace kadaveru 1 320
Extrakce zubu 227
Extrakce zubu komplikovaná 328
Extrakce zubu uvolněného + ošetření 296
Fixace zvířete 91
Chemoterapie  1 595
Infuze 306
Injekce i.v. 156
Injekce následující 35
Injekce s.c., i.m. 125
Jednoduchý zákrok 145
Kanylace 183
Katetrizace psa 166
Katetrizce kocoura  173
Klyzma 227
Kompletní histologické vyšetření 1 430
Kontrolní vyšetření - anamnéza 107
Kontrolní vyšetření+injekční aplik. 121
Konzultace započatých 10 minut 149
Koprologické a bakteriol. vyšetření 1 658
Koprologické vyšetření 427
Krácení drápků 1 končetina 37
Krácení zobáku 168
Kupírování ocásků štěňat do 8 dnů 373
Kupírování paspárků u štěňat 1 končetina 166
Lékařská zpráva 220
Likvidace kadáveru á 10 kg  614
Návštěva vyžádaná u pacienta 420
Obvaz jednoduchý 179
Odběr biologického materiálu 168
Odběr stěru a stanovení citlivosti 891
Odborná veterinární činnost 725
Odborný veterinární posudek 867
Odčervení 59
Odontolithiasis manuálně  30 minut 780
Odontolithiasis ultrazvukem KZ 1 183
Odstranění cizího tělesa ze zvukov. 408
Odstranění klíštěte 84
Operační zákrok 30 minut 836
Ošetření análních váčků 161
Ošetření Bioptron Lampou 161
Ošetření operační rány nekomplikova 130
Ošetření rány nechirurgické 117
Ošetření rány-debridment 228
Otitis laboratorní vyšetření + citl 1 212
Otitis ošetření a vyšetření 249
Otitis vyšetření opakované 216
Parazitologické vyšetření - komplet 782
Patologicko-anatomická pitva 10 kg  2 181
Patologicko-anatomická pitva 20 kg 2 393
Pitva jednoduchá  710
Pohotovostní příplatek mimo ordinač 699
Potvrzení o zdravotním stavu 221
Potvrzení o zdravotním stavu další 151
Recept . preskripce léku 100
Registrace evidovaných léčiv 47
Sádrování 285
Sedace pacienta 284
Serologické vyšetření FIV, FeLV 1 953
Serologické vyšetření proti vztekli 1 967
Stanovení celkové bílkoviny  196
Stanovení glukózy 151
Stanovení kreatininu 151
Stanovení močoviny  151
Stříhání 10 minut 110
Sutura břišní stěny 330
Sutura kožní 1 steh 80
Sutura kůže 249
Sutura podkoží 166
Sutura svaloviny 1 etáž 243
Vakcinace + základní vyšetření+++++ 386
Vyjmutí stehů intradermálních+toal. 140
Výplach análních váčků 310
Výplach močového měchýře kocoura KZ 307
Výplach uší KZ 1 672
Vystavení očkovacího průkazu 97
Vystavení Pasu pro malá zvířata 219
Vystavení Prohlášení o uznání dluhu 464
Vyšetření bakteriologické 1 032
Vyšetření bakteriologické + citlivo 1 607
Vyšetření bioptátu 354
Vyšetření cytologické 1 676
Vyšetření derm.: bakter. + mykologi 1 951
Vyšetření dermatologické - histol. 1 133
Vyšetření dermatologické s bakter. 1 607
Vyšetření FeLV 1 307
Vyšetření FIP  serologicky 1 573
Vyšetření FIV 1 307
Vyšetření histologické 1 647
Vyšetření jedné orgánové soustavy 185
Vyšetření krevního obrazu 320
Vyšetření mikroskopické 284
Vyšetření moči Hexaphan stripem 112
Vyšetření močového sedimentu 330
Vyšetření očí 169
Vyšetření po pokousání neočkovaný  1 113
Vyšetření po pokousání očkovaný pes 839
Vyšetření pooperační + anam. záznam 276
Vyšetření předoperační + anam. zázn 275
Vyšetření ušního výtěru 1 641
Zaevidování v databázi NR KVL ČR 355
Základní klinické vyšetření 290
Základní klinické vyšetření + diagn 409
   
Uvedený ceník je platný od. 10. 1. 2019  
Ceník respektuje mandatorní výdaje ordinace v roce 2018  
Roční výdaje ordinace činí:  
Alarm ordinace 1 160
Členské poplatky KVL ČR 3 852
Daň z příjmu  16 104
Daňové poradenství 6 060
Elektřina 5 722
Fond oprav ordinace 9 360
Internetové připojení  4 920
Likvidace nebezpečných odpadů 2 004
Lysetkky - identifikační systém 5 590
Odborné semináře 17 582
Odvody sociální pojištění 23 304
Odvody zdravotní pojišťovna 9 996
Oprava omítek v ordinaci 50 002
Plyn 8 160
Pojistka odpovědnosti 3 060
Pojistka ordinace vybavení 5 529
Pojistka ordinace nemovitost 1 027
Poplatek Český rozhlas 540
Poplatek platební termínál 5 676
Poplatek platební brána EET 1 200
Poplatek webových stránek Veterina.info  990
Poplatek ordinačního software 6 000
Propagace katalog 1188 3 616
Telefon 23 916
Upgrade počítačů 1 926
Vedení účetnictví 12 000
Výplaty  50 880
Mandatorní výdaje ročně 280 176