Tel.: 602 108 827
Veterinární ordinace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, Plzeň

Ceník úkonů veterinární ordinace Medicus veterinarius s.r.o

Uvedné ceny jsou bez materiálu a nákladů na léky.

 

Název položky Cena
Akupunktura - jedno sezení 254
Anestezie celková s monitoringem 342
Anestezie lokální 116
Aplikace tablet v ordinaci 68
Cestovní náklady 1 km 39
Cystocentéza 134
Čipování 342
Drobný chirurgický zákrok 292
Euthanazie + likvidace kadaveru 1 080
Extrakce zubu 185
Extrakce zubu komplikovaná 268
Extrakce zubu uvolněného + ošetření 188
Fixace zvířete 75
Chemoterapie  1 305
Infuze 250
Injekce i.v. 128
Injekce následující 29
Injekce s.c., i.m. 103
Jednoduchý zákrok 119
Kanylace 149
Kastrace kocour kompletní zákrok 820
Kastrace kočky kompletní zákrok 3 150
Kastrace malého hlodavce KZ 798
Kastrace psa operační zákrok 1 888
Katetrizace kocoura 141
Katetrizace psa 136
Klyzma 185
Kompletní histologické vyšetření 1 170
Kontrolní vyšetření - anamnéza 87
Kontrolní vyšetření+injekční aplik. 99
Konzultace drobná 131
Konzultace složitější 327
Koprologické a bakteriol. vyšetření 1 356
Koprologické vyšetření 367
Krácení drápků 1 končetina 31
Krácení zobáku 138
Krácení zubů  177
Kupírování ocásků štěňat do 8 dnů 305
Kupírování paspárků u štěňat 1 konč 136
Lékařská zpráva 180
Likvidace kadáveru á 10 kg  502
Návštěva vyžádaná u pacienta 344
Obvaz jednoduchý 147
Odběr biologického materiálu 138
Odběr stěru a stanovení citlivosti 729
Odborná veterinární činnost 593
Odborný veterinární posudek 709
Odčervení 49
Odontolithiasis manuálně  30 minut 638
Odontolithiasis ultrazvukem KZ 968
Odstranění cizího tělesa ze zvukov. 334
Odstranění klíštěte 68
Operační zákrok 30 minut 684
Ošetření análních váčků 131
Ošetření Bioptron Lampou 131
Ošetření operační rány nekomplikova 106
Ošetření rány nechirurgické 95
Ošetření rány-debridment 186
Otitis laboratorní vyšetření + citl 992
Otitis ošetření a vyšetření 203
Otitis vyšetření opakované 176
Parazitologické vyšetření - komplet 640
Patologicko-anatomická pitva 10 kg  1 785
Patologicko-anatomická pitva 20 kg 1 958
Pitva jednoduchá  581
Pohotovostní příplatek mimo ordinač 572
Potvrzení o zdravotním stavu 181
Potvrzení o zdravotním stavu další 123
Recept . preskripce léku 82
Registrace evidovaných léčiv 39
Sádrování 233
Sedace pacienta 232
Serologické vyšetření FIV, FeLV 1 598
Serologické vyšetření proti vztekli 2 158
Stanovení celkové bílkoviny  160
Stanovení glukózy 123
Stanovení kreatininu 123
Stanovení močoviny  123
Stříhání 10 minut 90
Sutura břišní stěny 270
Sutura kožní 1 steh 66
Sutura kůže 203
Sutura podkoží 136
Sutura svaloviny 1 etáž 199
Vakcinace + základní vyšetření+++++ 316
Vyjmutí stehů intradermálních+toal. 114
Výplach análních váčků 254
Výplach močového měchýře kocoura KZ 251
Výplach uší KZ 1 368
Vystavení očkovacího průkazu 79
Vystavení Pasu pro malá zvířata 179
Vystavení Prohlášení o uznání dluhu 380
Vyšetření bakteriologické 844
Vyšetření bakteriologické + citlivo 1 315
Vyšetření bioptátu 290
Vyšetření cytologické 1 372
Vyšetření derm.: bakter. + mykologi 1 597
Vyšetření dermatologické - histol. 927
Vyšetření dermatologické s bakter. 1 315
Vyšetření FeLV 1 069
Vyšetření FIP  serologicky 1 287
Vyšetření FIV 1 069
Vyšetření histologické 1 347
Vyšetření jedné orgánové soustavy 117
Vyšetření krevního obrazu 262
Vyšetření mikroskopické 136
Vyšetření moči Hexaphan stripem 92
Vyšetření močového sedimentu 270
Vyšetření očí 139
Vyšetření po pokousání neočkovaný  911
Vyšetření po pokousání očkovaný pes 687
Vyšetření pooperační + anam. záznam 226
Vyšetření předoperační + anam. zázn 225
Vyšetření ušního výtěru 1 343
Zaevidování v databázi NR KVL ČR 291
Základní klinické vyšetření 238
Základní klinické vyšetření + diagn 335
   
Uvedený ceník je platný od. 1. 4. 2017  
Ceník respektuje mandatorní výdaje ordinace v roce 2016  
Roční výdaje ordinace činí:  
Alarm ordinace 1 160
Poplatek Český rozhlas 540
Členské poplatky KVL ČR 3 850
Daň z příjmu  16 100
Daňové poradenství 1 050
Elektřina 10 251
Fond oprav ordinace 9 360
Internetové připojení  6 636
Telefon 10 924
Likvidace nebezpečných odpadů 1 090
Poplatek platební termínál 5 331
Plyn 10 297
Pojistka odpovědnosti 3 420
Pojistka ordinace vybavení 6 556
Odvody sociální pojištění 22 680
Odvody zdravotní pojišťovna 9 720
Poplatek webových stránek Veterina.info  990
Poplatek ordinačního software 6 000
Vedení účetnictví 24 000
Upgrade počítačů 1 926
Výplaty  49 500
   
Mandatorní výdaje ročně 201 381