Tel.: 602 108 827
Veterinární ordinace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, Plzeň

 

Uvedený ceník je platný od 1.1.2023

 
Ceník respektuje mandatorní výdaje ordinace v roce 2022  
Roční výdaje ordinace činí:  
Alarm ordinace 1 160
Členské poplatky KVL ČR 3 852
Daň z příjmu  10 476
Daňové poradenství 6 060
Elektřina 9 612
Fond oprav ordinace 10 728
Internetové připojení  3 960
Likvidace nebezpečných odpadů 984
Lysetky - identifikační systém 4 692
Mobilní telefon 8 460
Odborné semináře 16 356
Odpis Magnetoterapeutický přístroj  15 456
Platební terminál  4 236
Plyn ordinace Eon 9 168
Pojistka auto 9 912
Pojistka odpovědnosti KVL ČR 1 836
Pojistka Kooperative Medicus veterinarius 1 440
Pojistka ordinace podnikatelská rizika 5 532
Pojistka K. Berana nemovitost 1 032
Pojištění sociální 22 956
Pojištění zdravotní Medicus veterinarius 15 960
Poplatetek Veterinar info 996
Poplatek VETIS 7 260
Provoz auta 79 836
Reklamní nášivky 15 000
Silniční dań 1 308
Účetnictví Medicus veterinarius 12 000
Účetní progama Tichý 2 796
Upgrade počítačů 2 304
Výplata Medcius veterinarius 89 988
Webové stránky aktualizace 300
Mandatorní výdaje ročně 375 656
   
   
Ceník úkonů  
Název úkonu Cena
Akupunktura - jedno sezení 454
Anestezie celková s monitoringem 612
Anestezie lokální 208
Aplikace tablet v ordinaci 122
Cestovní náklady 1 km 69
Cystocentéza 240
Čipování, evidence v databázi 466
Drobný chirurgický zákrok 522
Euthanazie + likvidace kadaveru 1 933
Extrakce zubu 332
Extrakce zubu komplikovaná 480
Extrakce zubu uvolněného + ošetření 433
Fixace zvířete 134
Chemoterapie  2 335
Infuze 448
Injekce i.v. 229
Injekce následující 52
Injekce s.c., i.m. 184
Kanylace 267
Katetrizace kocoura  253
Katetrizace psa 243
Klyzma 332
Kompletní histologické vyšetření 2 094
Kontrolní vyšetření - anamnéza 273
Konzultace započatých 10 minut 275
Koprologické a bakteriol. vyšetření 2 427
Koprologické vyšetření 625
Krácení drápků 1 končetina 55
Krácení zobáku 246
Kupírování ocásků štěňat do 8 dnů 546
Kupírování paspárků u štěňat 1 konč 243
Lékařská zpráva 322
Likvidace kadáveru á 10 kg  899
Návštěva vyžádaná u pacienta 615
Obvaz jednoduchý 263
Odběr biologického materiálu 246
Odběr stěru a stanovení citlivosti 1 617
Odčervení 87
Odontolithiasis manuálně  30 minut 1 142
Odontolithiasis ultrazvukem KZ 1 731
Odstranění cizího tělesa ze zvukov. 598
Odstranění klíštěte 122
Operační zákrok 30 minut 1 224
Ošetření análních váčků 235
Ošetření Bioptron Lampou 235
Ošetření operační rány nekomplikova 190
Ošetření rány nechirurgické 171
Ošetření rány-debridment 333
Otitis laboratorní vyšetření + citl 1 775
Otitis ošetření a vyšetření 364
Otitis vyšetření opakované 316
Parazitologické vyšetření - komplet 1 145
Patologicko-anatomická pitva 10 kg  3 194
Patologicko-anatomická pitva 20 kg 3 503
Pitva jednoduchá  1 039
Pohotovostní příplatek mimo ordinač 1 023
Poradenství započatá hodina 1 061
Potvrzení o zdravotním stavu 324
Potvrzení o zdravotním stavu další 221
Recept . preskripce léku 147
Registrace evidovaných léčiv 69
Sádrování 417
Sedace pacienta 416
Serologické vyšetření FIV, FeLV 2 859
Serologické vyšetření proti vztekli 2 880
Serologické vyšetření T. gondi 451
Stanovení hladiny fenobarbitalu  1 038
Stříhání 10 minut 275
Sutura břišní stěny 483
Sutura kožní 1 steh 118
Sutura kůže 364
Sutura podkoží 243
Sutura svaloviny 1 etáž 356
Vakcinace + základní vyšetření 565
Veterinární úkon 1 minuta  28
Vyjmutí stehů i+ toaleta rány.. 205
Výplach análních váčků 454
Výplach močového měchýře kocoura KZ 449
Výplach uší kompletní zákrok s anes 2 448
Vystavení očkovacího průkazu 142
Vystavení Pasu pro malá zvířata 321
Vystavení Prohlášení o uznání dluhu 680
Vyšetření bakteriologické 1 376
Vyšetření bakteriologické + citlivo 1 739
Vyšetření biochemické krve 2 831
Vyšetření bioptátu 733
Vyšetření cytologické 2 454
Vyšetření derm.: bakter. + mykologi 2 857
Vyšetření dermatologické - histol. 1 659
Vyšetření dermatologické s bakter. 2 353
Vyšetření FeLV 1 913
Vyšetření FIP  serologicky 2 303
Vyšetření FIV 1 913
Vyšetření histologické 2 411
Vyšetření jedné orgánové soustavy 271
Vyšetření kožního seškrabu  437
Vyšetření krevního obrazu  672
Vyšetření krevního obrazu diferenc. 704
Vyšetření mikroskopické 416
Vyšetření moči Hexaphan stripem 164
Vyšetření močového sedimentu 483
Vyšetření očí 413
Vyšetření po pokousání neočkovaný  1 630
Vyšetření po pokousání očkovaný pes 1 229
Vyšetření pooperační + anam. záznam 404
Vyšetření T. gondii NIFR TG.  656
Vyšetření ušního výtěru 2 403
Zaevidování v databázi NR KVL ČR 520
Základní klinické vyšetření 456
Zákrok jednoduchý 1 minuta 33
Záloha laboratorní vyšetření  550